Test alert message!

Farmlight Lampolie blank

Samenstelling
Alkanen, C12-26 vertakte en linear, paraffine, (aardolie) normale C>10, Cas no. 64771-71-7

Gebruik
Mag niet worden gebruikt als motorbrandstof, smeermiddel of voor verwarmingsdoeleinden in petroleum kachels! Roet niet bij juiste lontinstelling.

Waarschuwing
Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. 
Brandende olielamp niet alleen laten. 
Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden. 
Niet drinken.
H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de lichtwegen terecht komt. 
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. 
P301+310 Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
P331: Geen braken opwekken.
P102: Buiten het bereik van kinderen bewaren.
P405: Achter slot bewaren .
P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke regelgeving afvoeren.

Fabrikant
SEL Chemie BV
Broekstraat 23
7122 MN Aalten

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder