Test alert message!

IDYL Cetirizine diHCl 10 mg, filmomhulde tabletten - Geneesmiddel RVG 35130 UAD

Claims
Cetirizine dihydrochloride is de werkzame stof van IDYL Cetirizine diHCl 10 mg.
IDYL Cetirizine diHCl 10 mg is een anti-allergisch geneesmiddel.

Toepassing
Bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder is IDYL Cetirizine diHCl 10 mg bestemd voor de verlichting van:

- neus- en oogklachten die verband houden met seizoengebonden en niet-seizoengebonden
allergische rhinitis.
- aanhoudende huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten) waarvan de oorzaak onbekend is (chronische idiopatische urticaria).

Niet gebruiken bij
- Bij u is sprake van een ernstige stoornis in de werking van de nieren (ernstig nierfalen met een
creatinineklaring onder 10 ml/min).
- U bent allergisch voor cetirizine dihydrochloride, voor hydroxyzine, voor piperazine afgeleiden (nauw
verwante werkzame stoffen van andere geneesmiddelen) of voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.

Samenstelling
Werkzame stof: Een filmomhulde tablet bevat 10 mg cetirizine dihydrochloride.
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, LACTOSEmonohydraat, macrogol 400, magnesiumstearaat, hypromellose (E464), colloïdaal watervrij silica, titaniumdioxide (E171).

Dosering
Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
De aanbevolen dosering is eenmaal daags 10 mg (1 tablet).

Gebruik bij kinderen van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dosering is tweemaal daags 5 mg (tweemaal daags een halve tablet).
Andere vorm(en) van dit geneesmiddel kunnen geschikter zijn voor kinderen; vraag uw arts of apotheker
om advies.

Patiënten met een nierfunctiestoornis
Patiënten met een matige nierfunctiestoornis wordt aangeraden om eenmaal daags 5 mg in te nemen.
Neem contact op met uw arts of apotheker indien u aan een ernstige nierziekte lijdt. Uw arts of apotheker kan mogelijk de dosis hieraan aanpassen.

Neem contact op met uw arts of apotheker indien uw kind aan een nierziekte lijdt. Uw arts of apotheker
kan mogelijk de dosis aanpassen aan de noden van uw kind.
Wanneer u voelt dat het effect van dit middel te zwak is of te sterk is, raadpleeg dan uw arts

Aanwijzing voor gebruik
De tabletten dienen met een glas vloeistof te worden doorgeslikt.
De tablet kan worden verdeeld in twee gelijke doses.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Let op de maximale dagdosering

Vergunninghouder voor het in de handel brengen
SDG Farma B.V.
Treubweg 11
1112 BA Diemen
Nederland

Op de volgende pagina staan afbeeldingen van erotische producten.

Deze afbeeldingen zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. U zult hier geconfronteerd kunnen worden met erotisch getinte beelden en omschrijvingen.

Om te voorkomen dat u ongewild met dit materiaal wordt geconfronteerd verzoeken wij u hieronder aan te klikken dat u akkoord gaat.

Ik heb de bovenstaande teksten gelezen en ik ga akkoord met de voorwaarden, daarbij ben ik 18 jaar of ouder